V: S.p. sem odprl en dan pred uveljavitvijo ZIUPPP, ali sem kjub temu upravičen do odloga prispevkov?

O: Da. Do odloga plačila prispevkov ni upravičen s.p. :

  • ki do dneva uveljavitve tega zakona ni vpisan v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, ki je predpisana za določeno dejavnost,
  • ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28. februar 2020 znaša 50 eurov ali več in teh obveznosti z dne 28. februarja 2020, višjih od 50 eurov, ni poravnal do 6. aprila 2020, in
  • ki je do dneva uveljavitve tega zakona pričel s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti.


Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: