V: Ali delodajalec odgovarja za pravilnost izjave s katero uveljavlja povračila nadomestila plače in katera potrdila mora priložiti?

O: Vlogi za delavca na začasnem čakanju na delo mora delodajalec priložiti izjavo za katere pravilnost kazensko in materialno odgovarja, ter dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

Vlogi za delavca, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela, delodajalec priloži izjavo ter dokazila delavcev o upravičeni odsotnosti delavcev zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: