V: Ali se pridobljeni podatki lahko pošljejo tretjim osebam?

O: Podatki, ki jih pridobi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi ZIUZEOP , se ne smejo pošiljati tretjim osebam, hranijo pa se deset let po njihovi pridobitvi, razen v anonimizirani obliki za raziskovalne namene.

Po preteku roka hrambe se podatki blokirajo in nadalje obravnavajo v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s stalno zbirko dokumentarnega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim gradivom.

Po blokiranju se zgoraj omenjeni podatki hranijo 30 let.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: