V: Ali so do izredne pomoči v obliki temeljnega mesečnega dohodka upravičeni tudi upravičenci, ki v zavarovanje niso vključeni za celotni mesec ali za polni delovni čas?

O: Če upravičenci, ki so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v zavarovanje na podlagah 15., 16., 17. člena in petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 ter šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2 za posamezni mesec niso vključeni za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, so upravičeni do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah. Delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah se za posamezni mesec določi upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: