V: Ali ZIUZEOP spreminja pravice delavcev napotenih na začasno čakanje na delo?

O: Delavec, ki je napoten na začasno čakanje na delo in delodajalec zanj prejema povračilo izplačanega nadomestila plače, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, razen tistih, ki so drugače urejene z ZIUZEOP.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: