Poroštvena obveznost RS

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: Kaj vse mora podjetje priložiti k vlogi?

O: Kreditojemalec mora v vlogi za odobritev kredita za namene dokazovanja izpolnjevanja banki predložiti zadnje računovodske izkaze ter opis svojega poslovnega položaja zaradi posledic COVID-19 skupaj z navedbo zneska skupnih prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019 ter zneska stroškov dela za leto 2019. Kreditojemalec mora opredeliti višino, ročnost in namen zahtevanega kredita. Kreditojemalec mora predložiti tudi izjavo, da bo kredit namenjen financiranju osnovne dejavnosti.

 

V primeru, da ima kreditojemalec tudi kredit, ki je predmet odloga po zakonu, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev mora kreditojemalec predložiti tudi podatek o višini obveznosti kreditojemalca iz naslova tega kredita.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: