V: Kako je odmerjena višina nadomestila plače delavcu v času začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela?

O: Delavec ima v času začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Delavcu, ki skladno z ZIUZEOP  v času začasnega čakanja na delo ali v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, pripada nadomestilo plače v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače iz zadnjih treh mesecev.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: