V: Kateri delodajalci so upravičeni do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela?

O: Vsi, ki tudi sicer predhodno izpolnjujejo pogoje za povračilo izplačanih nadomestil plač. Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki delavca napoti na začasno čakanje na delo najdlje do 31. maja 2020 in, ki izjavi, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: