V: V katerih primerih je delavec upravičen do sorazmernega dela mesečnega kriznega dodatka?

O: Do sorazmernega dela mesečnega kriznega dodatka je upravičen delavec, ki ne dela cel mesec ali ukrepi ne trajajo cel mesec. Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: