Evropska unija in Združeno kraljestvo sta 30.12.2020 podpisali sporazum, ki bo omogočil prihodnje urejanje trgovinskih odnosov z Združenim kraljestvom po koncu prehodnega obdobja 31.12.2020.

Naši kolegi iz madridske pisarne Andersen Spain so pripravili pregled glavnih carinskih in davčnih posledic, ki izhajajo iz osnutka sporazuma, ki sta ga 24.12.2020 dogovorili in nato 30.12.2020 podpisali EU in Združeno kraljestvo. Ključne poudarke si lahko preberete na naslednji povezavi.