Čeprav se morda zdi, da so se mnogi vidiki našega življenja zaradi epidemije COVID-19 in z njo povezanimi preventivnimi ukrepi, ki so začeli veljati od meseca marca dalje. so se nekatere dejavnosti, kot je zagotavljanje izobraževanja, hitro prilagodile spletnemu okolju. Ker je družbena odgovornost, in sicer izobraževanje prihodnjih generacij pravnih strokovnjakov, ena izmed temeljnih vrednot Odvetniške družbe Miro Senica in odvetnikov, so naši strokovnjaki kljub epidemiji, v preteklem mesecu uspešno izpeljali zdaj že tradicionalno sodelovanje z ljubljansko pravno fakulteto v obliki predavanja o evropskem pravu človekovih pravic.

Na povabilo profesorja dr. Saše Zagorca, sta direktor in partner  Uroš Čop in odvetniški kandidat Matija Urankar v sredo, 18. marca 2020, s pomočjo aplikacije Zoom izvedla spletno predavanje o evropski konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki so se ga udeležili študenti Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani.