Tuji vlagatelj želi izvesti naložbo v naše podjetje, s katero bi pridobil 10% udeležbo v kapitalu našega podjetja. Ali interventni zakon predvideva kakšne omejitve za izvedbo naložbe?

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 je uvedel ukrep pregleda neposrednih tujih investicij, ki za investicije na določenih kritičnih področjih uvaja obveznost priglasitve tuje neposredne naložbe ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo.

Neposredna tuja naložba pomeni naložbo, ki jo izvede tuji vlagatelj (vključno z vlagatelji iz EU) in katere namen je vzpostavitev ali ohranjanje trajnih in neposrednih povezav med tujim vlagateljem in gospodarskim subjektom s sedežem v Republiki Sloveniji, s pridobitvijo najmanj 10% udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah.

Ministrstvo odloča o tem, ali se neposredna tuja naložba odobri, določi pogoje za njeno izvedbo, prepove ali prekliče, če predstavlja grožnjo varnosti ali javnemu redu Republike Slovenije. Neposredna tuja naložba predstavlja grožnjo varnosti in javnemu redu Republike Slovenije zlasti v primerih, ko učinkuje na (dejavniki tveganja):

– kritično infrastrukturo, bodisi fizično ali virtualno, vključno z infrastrukturo na področju energetike, prometa, vode, zdravja, komunikacij, medijev, obdelave ali hrambe podatkov, letalskega in vesoljskega sektorja ter obrambno, volilno ali finančno infrastrukturo in občutljive objekte ter tudi zemljišča in nepremičnine, ki so bistvene za uporabo takšne infrastrukture ali zemljišča in nepremičnine, ki se nahajajo v bližini takšne infrastrukture;
– kritične tehnologije in blago z dvojno rabo, kot je opredeljeno v točki 1 člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009, vključno z umetno inteligenco, robotiko, polprevodniki, kibernetsko varnostjo, letalsko in vesoljsko ter obrambno tehnologijo, tehnologijo za shranjevanje energije, kvantno in jedrsko tehnologijo, nanotehnologijo in biotehnologijo ter zdravstveno, medicinsko in farmacevtsko tehnologijo;
– dobavo kritičnih virov, vključno z energijo ali surovinami, prehransko varnost, medicinsko in zaščitno opremo;
– dostop do občutljivih informacij, vključno z osebnimi podatki, ali sposobnost nadziranja takšnih informacij;
– svobodo in pluralnost medijev;
– projekte ali programe v interesu Evropske unije, opredeljene v Prilogi I Uredbe 2019/452/EU.

Neposredno tujo naložbo na področju zgoraj naštetih dejavnosti mora tuji vlagatelj ali ciljna družba ali prevzeta družba ministrstvu priglasiti najpozneje v 15 dneh od sklenitve pogodbe o združitvi ali od objave prevzemne ponudbe oziroma najpozneje v 15 dneh od ustanovitve gospodarske družbe v Republiki Sloveniji.

Ukrep pregleda neposrednih tujih investicij bo veljal do 30. junija 2023.

Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij:

Piškotki in nastavitve zasebnosti

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in izboljšanja uporabniške izkušnje. Z izborom opcije »se strinjam«, se strinjate z uporabo piškotkov. Svojo odločitev lahko kadarkoli spremenite. Več o tem